Add:No.19, Jiaochang Road,Qufu,Shandong,P.R.China

Tel:0086-537-4412018、4414919

Fax:0086-537-4415459

Post Code:273100

Website:www.qfylgj.net

   www.qfylgj.cn

   www.qfylgj.com

E-mail:info@qfylgj.net

Contact Us


Name: Shandong Qufu Gardening and Ancient Building Group
   Qufu Yuanlin Archaized Building Construction CorprorationAdd:No.19, Jiaochang Road,Qufu,Shandong,P.R.China

Tel:0537-4412018、4414919

Fax:0537-4415459

Post Code:273100

Website:www.qfylgj.net    www.qfylgj.cn    www.qfylgj.com

E-mail:info@qfylgj.net

Coypright:Qufu Yuanlin Archaized Building Construction Corporation & Shandong Qufu Gardening And Ancient Building Group
ADD:NO.19,Jiaochang Road,Qu Fu,Shangdong  TEL:0537-4412018 4414919  FAX:0537-4415459  WEB:www.qfylgj.net/www.qfylgj.cn